Tìm mua đất trên trục đường 10 đi Kim Sơn Đoạn từ Bic C đến ngã ba thông để làm nhà ở và kinh doanh. số tiền khoảng 900tr quay về 0988705136

Gửi đến từ: Tin
Tiêu đề: Tìm mua đất
SĐT: 0988705136
Nội dung thông điệp:
tôi cần tim mua một manh đất trên trục đường 10 đi Kim Sơn. Đoạn tù Bic C đến ngã ba thông để làm nhà ở và kinh doanh. số tiền khoảng 900tr quay về. Ai bán hoặc có thông tin Alo cho tôi . Sđt 0988705136.

logo

Tìm kiếm tại